For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مهدی ستاری خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، میدان استقلال، بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی تلفن : 983133915614+ فکس : 983133912677+ وب سایت : mehdisattari.iut.ac.ir زمینه های تحقیقاتی :
  • کاربرد میکروفلوئیدیک در مهندسی شیمی، داروسازی و پزشکی
  • جریان های تک فازی و چند فازی در تجهیزات میکروساختار (میکروکانال، میکروراکتور و میکرومیکسر)
  • ساخت نانوحامل های دارو
  • جداسازی ذرات هدف مانند مولکول های ژنتیکی، پروتئین ها و سلول های سرطانی در گردش خون (CTCs)
  • برای آشنایی بهتر با زمینه های تحقیقاتی اینجانب، لطفاً به لینک زیر مراجعه نموده و ویدئوهای مربوطه را مشاهده نمائید: https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ioDGWWPM6qNwz9q

تحت نظارت وف بومی